Раздел РОЗДІЛ 3. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ. § 22. Полярний ковалентний зв’язок. Полярність, довжина, напрямленість ковалентного зв’язку