102. § 22. Полярний ковалентний зв’язок. Полярність, довжина, напрямленість ковалентного зв’язку