Раздел РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 36. Особливості взаємодії оксидів з водою та їхня класифікація