РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

 1. § 35. Оксиди: їхній склад, назви та фізичні властивості

 2. § 36. Особливості взаємодії оксидів з водою та їхня класифікація

 3. § 37. Хімічні властивості оксидів: взаємодія кислотних оксидів з лугами та основних оксидів з кислотами

 4. § 38. Взаємодія основних оксидів з кислотними оксидами. Поширеність оксидів у природі

 5. § 39. Загальні способи добування оксидів

 6. § 40. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

 7. § 41. Склад кислот

 8. § 42. Назви кислот

 9. § 43. Класифікація кислот і їхні фізичні властивості

 10. § 44. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами й основами

 11. § 45. Хімічні властивості кислот: взаємодія із солями

 12. § 46. Взаємодія кислот з металами

 13. § 47. Витискувальний ряд металів. Заходи безпеки під час роботи з кислотами

 14. § 48. Загальні способи добування кислот. Використання кислот

 15. § 49. Основи: їхній склад, номенклатура, класифікація

 16. § 50. Фізичні властивості основ. Заходи безпеки під час роботи з лугами

 17. § 51. Хімічні властивості основ: взаємодія з кислотними оксидами

 18. § 52. Хімічні властивості основ: взаємодія з кислотами

 19. § 53. Хімічні властивості основ: взаємодія із солями та розкладання внаслідок нагрівання

 20. § 54. Загальні способи добування основ. Використання основ

 21. § 55. Поняття про амфотерні оксиди та гідроксиди

 22. § 56. Зміна характеру оксидів, основ та кислот, утворених елементами другого та третього періоду періодичної системи Д. І. Менделєєва

 23. § 57. Солі: їхній склад і класифікація

 24. § 58. Назви солей та їхні фізичні властивості

 25. § 59. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення

 26. § 60. Хімічні властивості середніх солей

 27. § 61. Хімічні властивості солей: взаємодія з кислотами та між собою

 28. § 62. Способи одержання солей

 29. § 63. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук

 30. § 64. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини

 31. Тестові завдання

 32. Найважливіше в розділі 5