Раздел РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 47. Витискувальний ряд металів. Заходи безпеки під час роботи з кислотами