Раздел РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 44. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами й основами