Раздел § 45. Хімічні властивості кислот: взаємодія із солями