Раздел РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 45. Хімічні властивості кислот: взаємодія із солями