Раздел РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 42. Назви кислот