Раздел § 53. Хімічні властивості основ: взаємодія із солями та розкладання внаслідок нагрівання