Раздел РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 53. Хімічні властивості основ: взаємодія із солями та розкладання внаслідок нагрівання