Раздел РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 43. Класифікація кислот і їхні фізичні властивості