Раздел Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя. Дигібридне схрещування