§ 46. Взаємозв'язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях