Запитання і завдання для самоперевірки. Тема 2. Природа материка