Раздел Тема 6. Опора та рух. § 31. Функції і будояя скелетних м'язів