Раздел Тема 7. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система. § 36. Центральна та периферична нервова система