Раздел § 2. Словосполучення і речення. Члени речення (у тому числі однорідні). Звертання. Вставні слова