Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ. § 18. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ