СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

 1. § 6. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ2 - 5

 2. § 7. ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ2 - 7

 3. § 8. РЕЧЕННЯ2 - 7

 4. § 9. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ2 - 2

 5. § 10. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПІДМЕТ2 - 7

 6. § 11. ПРИСУДОК2 - 5

 7. § 12. ОЗНАЧЕННЯ2 - 7

 8. § 13. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ НА ОСНОВІ ПОЧУТОГО 2 - 3

 9. § 14. ПРИКЛАДКА ЯК РІЗНОВИД ОЗНАЧЕННЯ2 - 7

 10. § 15. ДОДАТОК2 - 6

 11. § 16. ОБСТАВИНА2 - 7

 12. § 18. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ2 - 7

 13. § 19. НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ1 - 6

 14. § 20. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ2 - 6

 15. § 21. УСНИЙ ТВІР-ОПИС МІСЦЕВОСТІ3 - 6

 16. § 22. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ5 - 6

 17. § 23. НАЗИВНІ РЕЧЕННЯ1 - 5

 18. § 24. ПОВНІ І НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ3 - 6

 19. § 26. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ2 - 5

 20. § 27. ОДНОРІДНІ Й НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ2 - 5

 21. § 29. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ2 - 6

 22. § 30. ЗВЕРТАННЯ НЕПОШИРЕНІ Й ПОШИРЕНІ2 - 5

 23. § 32. ВСТАВНІ СЛОВА2 - 2

 24. § 33. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВСТАВНИХ СЛОВАХ1 - 5

 25. § 35. ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕННЯ4 - 6

 26. § 36. ВІДОКРЕМЛЕННЯ УЗГОДЖЕНИХ ОЗНАЧЕНЬ2 - 7

 27. § 39. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ПРИКЛАДОК2 - 2

 28. § 40. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ПРИКЛАДОК (ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ)2 - 7

 29. § 42. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОБСТАВИНИ2 - 4

 30. § 43. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОБСТАВИНИ (ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ)2 - 7

 31. § 45. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ДОДАТКІВ2 - 5

 32. § 46. УТОЧНЮВАЛЬНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ2 - 4

 33. § 48. РОЗБІР УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ2 - 4

 34. § 49. СИНТАКСИС ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ2 - 3