Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ. § 20. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ