Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ. § 26. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ