Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ. § 24. ПОВНІ І НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ