Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ. § 29. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ