Раздел Тема 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. 24. Порівняльний зворот. Розділові знаки в реченнях із порівняльним зворотом