Раздел 24. Порівняльний зворот. Розділові знаки в реченнях із порівняльним зворотом