Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 15. Обставина - другорядний член речення