Контрольна робота 5. Надорганізмові біологічні системи