239. § 17. Тригометричні функції кута і числового аргументу