Раздел РОЗДІЛ 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ. § 19. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їх властивості