Раздел § 1. Система біологічних наук. Зв’язок біологічних наук з іншими наукам