139. § 23. Будова клітин прокаріотів. Гіпотези походження еукаріотів