Раздел § 3. Методи досліджень у біології. Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства