Раздел РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ. § 40. Багатоклітинні еукаріоти