Раздел Розділ 2. Молекулярно-кінетична теорія будови речовин. Термодинаміка. § 29. Напрямок теплових процесів. Другий і третій закони термодинаміки. Ентропія