Раздел Модуль 5. Перпендикулярність прямих і площин у просторі. § 5.1. Перпендикулярність прямих у просторі