Модуль 5. Перпендикулярність прямих і площин у просторі