Раздел Модуль 5. Перпендикулярність прямих і площин у просторі. § 5.3. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри