Раздел Розділ ІІІ. Перпендикулярність прямих і площин у просторі. Тестове завдання для самоперевірки № 3