Раздел РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ Й МОДЕЛЮВАННЯ. АНАЛІЗ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ