293. 22.1. Поняття випадкової події. Класичне означення ймовірності