40. § 3. Правила обчислення похідних. Похідна складеної функції