Раздел 4. Теорема про арифметичні дії з границями функцій у точці