Раздел § 1. Похідна та її застосування. 4. Теорема про арифметичні дії з границями функцій у точці