Раздел 2. Теореми про арифметичні дії з границями функцій у точці