40. § 4. Поняття логарифма. Властивості логарифмів