94. § 8. Системи показникових і логарифмічних рівнянь і нерівностей