68. 8. Похідні показникової та логарифмічної функцій