Раздел САМОСТІЙНІ РОБОТИ. Самостійна робота 1. Прямокутна система координат у просторі. Відстань між двома точками. Координати середини відрізка