42. § 4. Словосполучення і речення. Стилістичні особливості простих і складних речень