Раздел Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики. § 27. Стилістичні функції модальних різновидів речень